Gwgl.com


R WERTH

Ar ol blynyddoedd o fodoli ar y we fel prosiect mae'r wefan bellach ar werth.
Mewn diwrnod mae 3,800 o ddefnyddwyr gwahanol yn llwytho'r wefan dros 17,000 o weithiau, (Ionawr 2017)
Dros y flwyddyn diwethaf dros 64,000 o ddefnyddwyr gwahanol yn llwythor'wefan dros 308,000 o weithiau

Mae'n ymddangos bod y wefan yn boblogaidd gyda siaradwyr cymraeg(!) a'r byd addysg!


Cysylltwch os oes diddordeb , ar ein cyfeiriad ebost sef post@gwgl.com

Gyda diolch,

Gwgl.com

 


MAE GWGL.COM AR WERTH

Facebook - eBay - Gmail - Hotmail - BBC Cymru - Chwaraeon BBC- Tywydd BBC - RightMove